VUK TEBLİĞLERDEN KISA NOTLAR...

E-DEFTER...

E-defter uygulamasinda en dikkat çekici noktalardan biri elekronik imzalı mali mühürlü olması nedeniyle ispat edici belge özelliğini taşımasıdır.

Bunun yanında diğer konu ise e-defter geçiş zorunluluğunun riskli mukellef ve sektörün vegi incelemesi neticesinde başkanlık tarafından yazılı olarak e-defter geçiş zorunluluğu yetkisi verilmesidir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ıktisadi kamu kuruluşları zorunlu değil. Isterlerse geçebilirler.

Defter beyan sisteminde olan işletmeler isterlerse e-deftere geçebilir.

Tam bölünme veya birleşme nedeniyle ortaya çıkacak (devralma şeklinde birleşme ve yeni kuruluş şeklinde birleşme) veya nevi değişikliğine giden firmalar e-deftere 3 ay ıçinde geçmek zorundadır.

E-fatura uygulamasına sene içinde giren firmalar takip eden yıl başında e-defere geçmek zorundadır .

Zorunluluk getirildiği halde geçiş yapamayanlar hakkında vuk a göre cezaî işlemler uygulanır.

İŞYERİ DEĞİSİKLİĞİ VE NAKLİ...

Vergi Usul Kanununun 163. maddesinde yapılan değişikliğe göre bir vergi dairesi yetki alanından başka bir vergi dairesi yetki alanına iş yerini veya kanuni merkezini nakleden mükellefler aynı il içerisinde veya iller arasında olması da işi bırakmış sayılmayacak vergi dairelerince sadece adres değişikliği işlemine tabi tutulacaklardır.

Interaktif vergi dairesinde adres değişikliği yapanların tutanak tutulmasına gerek kalmayacak.

TEBLİGAT. ...

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 1/1/2020 tarihinden itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlayacaktır.

Elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları tamamlandığından, elektronik tebligat uygulamasına 1/1/2020 tarihi itibarıyla başlanılacak olup, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinde faaliyet gösteren ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar ve gelir vergisi mükelleflerinin sırasıyla bu Tebliğin (5.1.) ve (5.2.) numaralı ayrımında belirlenen usullere göre 31/12/2019 tarihine kadar örnekleri bu Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vermeleri gerekmektedir.

E-FATURA

E-fatura geçişleri zorunluluk tarihi 01.07.2020 olup, komisyoncu ve tüccar olarak yaş sebze ve ticareti yapanlar 01.01.2020 tarihinde

Inceleme neticesinde Gib tarafindan geçecek olanlar tutanak tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaridir.

E-IRSALIYE

E-irsaliye geçişleri zorunluluk tarihi 01.07.2020 olup, 2018 yılı satışları 25milyon_TL üzerinde olanlar, komisyoncu ve tüccar olarak yaş sebze ve ticareti yapanlar 01.01.2020 tarihinde,

Inceleme neticesinde Gib tarafindan geçecek olanlar tutanak tarihinden itibaren 3 ay içerisinde zorunludur.

E-ARSIV FATURA

E-arsiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren zorunlu olup, Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek fatura vergiler dahil 30 bin TL için, vergi mükellefleri kendi aralarında vergiler dahil 5 bin TL için e-arsiv fatura düzenlemek zorundadır. E-fatura mükellefleri e-arşiv uygullamasına tabi değillerse 01.01.2020 tarihinden itibaren e-arşiv sistemine de dahil olmak zorundadır. 

E-DEFTER

E-defter uygulamasına dahil olanlar e-defter olarak devam edecek, bağımsız denetime tabi olanlar 01.01.2020 tarihinden itibaren, 01.07.2020 tatihinde e-faturaya geçenler ertesi yılın basından 01.01.2021 itibaren geçmek zorundadır.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi kamu kuruluşları ihtiyaridir.

E-GIDER PUSULASI

İsteğe bağlıdır.

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU

01.07.2020 tarihinde, komisyoncu ve tüccar olarak yaş sebze ve ticareti yapanlar 01.01.2020 tarihinde geçmek zorundadır.

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU.....

01/02/2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam etmekte olanların, 01/06/2020 tarihine,
01/02/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3. Ayın sonuna,kadar e-Serbest meslek makbuzu uygulamasına dahil olmaları zorunludur.

E-BILET

Kara ve deniz taşımacılığında yetki D1 belgesi alanlar 01.01.2021 tarihinde

Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunanlar 01.07.2020 tarihinde geçmek zorundadır.

E-Sigorta komisyon gider belgesi, e-sigorta poliçesi, e-dekont isteğe bağlıdır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi