İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu ertelendi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, 2012 yılında çıktı. Ancak yasada yer alan bazı uygulamalar için işletmelere, sınıflarına göre geçiş süreleri tanındı. Yasa ile işyerlerine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu getirildi. Az Tehlikeli İşler kapsamında çalışan sayısı 50’nin altında olan işletmeler için kanunun 6. maddesind…

Mükellefin Bilmesi Gereken Bazı Konular

Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin, kredili satış belgelerinin, çek senet bilgilerinin, cari hesap mutabakatlarının, ödeme tahsilat makbuzlarının düzenli aralıklarla muhasebeye teslim etmeniz gerekmektedir. İşletmenize gelen her türlü tebli…

Büromuza Teslim Edilecek Evraklar ve Evrak Teslim Zamanı

Her ayın 10'da, bir önceki ayla ilgili aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak muhasebe büromuza teslim etmeniz gerekmektedir. Mal Alış Faturaları Mal Satış Faturaları Masraf Faturaları Günlük Perakende Satış/Z Raporları İlgili Aya Ait Aylık Mali Hafıza Raporu Masraf Faturaları ve Belgeleri Tahsilat ve Tediye Makbuzları Dekontla…