VUK TEBLİĞLERDEN KISA NOTLAR...

E-DEFTER... E-defter uygulamasinda en dikkat çekici noktalardan biri elekronik imzalı mali mühürlü olması nedeniyle ispat edici belge özelliğini taşımasıdır. Bunun yanında diğer konu ise e-defter geçiş zorunluluğunun riskli mukellef ve sektörün vegi incelemesi neticesinde başkanlık tarafından yazılı olarak e-defter geçiş zorunluluğu yetkisi veril…

Mükellefin Bilmesi Gereken Bazı Konular

Muhasebenin sağlıklı yürütülebilmesi düzenli evrak akışına bağlıdır. İşletmenizle ilgili gelir ve gider belgelerinin yanında banka ekstrelerinin, kredili satış belgelerinin, çek senet bilgilerinin, cari hesap mutabakatlarının, ödeme tahsilat makbuzlarının düzenli aralıklarla muhasebeye teslim etmeniz gerekmektedir. İşletmenize gelen her türlü tebli…

Büromuza Teslim Edilecek Evraklar ve Evrak Teslim Zamanı

Her ayın 10'da, bir önceki ayla ilgili aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak muhasebe büromuza teslim etmeniz gerekmektedir. Mal Alış Faturaları Mal Satış Faturaları Masraf Faturaları Günlük Perakende Satış/Z Raporları İlgili Aya Ait Aylık Mali Hafıza Raporu Masraf Faturaları ve Belgeleri Tahsilat ve Tediye Makbuzları Dekontla…